Sudice - Oficiální stránky obce Sudice - Oficiální stránky obce

k navigaci


Hlášení 22.9.2014

Ve středu 24. září od 15 do 16 hodin bude před budovou obecního úřadu probíhat sběr nebezpečného odpadu.

Starostka obce svolává na tuto STŘEDU tj. 24. září od 18 hodin veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
Navržený program zní:
1. Úvod (zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu)
2. Dotace od Krajského úřadu Jmk na hasičský zásahový vůz
3. Dotace SFŽP na obnovu obecního sadu
4. Projednání smlouvy o dílo na realizaci obecního sadu
5. Projednání smlouvy na věcné břemeno – přeložka NN
6. Otvírání obálek s nabídkami zájemců na odkup motorové sekačky
7. Různé
- Rozpočtové opatření
- Vyhodnocení dotazníků ke strategii rozvoje obce
8. Diskuse a závěr

Obecní úřad zve všechny nejen děti na dětský den, který se bude konat v sobotu 27. září od 15 hodin v budově sokolovny. Občerstvení zajištěno.


Kontakty obce Sudice

Adresa:
Sudice 164
680 01
Sudice

Úřední hodiny:
St 18.00 - 20.00
Pá 18:00 - 20:00

Telefon starostka: 606 136 650
Telefon místostarosta: 724 045 752
E-mail: sudice@sudice-bk.cz
Bankovní spojení:
29623631/0100

czechpointDnes je úterý 25.9.2018