Agrospol Knínice oznamuje zahájení vybírání naturálních brambor. Začnou se vyorávat od pondělí 14.9.2020 od 8 hodin.


Výkup jablek Drnovice

 Provoz velkoobjemového kontejneru - letní období ke stažení zde.

Obecní úřad Sudice nabízí občanům vytěžené kůrovcové dřevo z obecního lesa za cenu 380,- Kč/m3. Dopravu si hradí a zajistí odběratelé sami. Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit na obecním úřadě v době úředních hodin.

 Leták k prodeji kuřic až do domu ke stažení zde

Pozor od 1.1.2020:

- chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině

očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování)

- chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018.

Změny ve vydávání občanských průkazů ke stažení zde

Změny ve vydávání cestovních pasů ke stažení zde

Sudice

Oficiální stránky obce
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
© Sudice - Všechna práva vyhrazena.
Tel.: +420 606 136 650
E-mail: sudice@sudice-bk.cz

Úřední hodiny
Středa: 18.00 - 20.00
Pátek: 18.00 - 20.00