Informace k odpadovému hospodářství za rok 2020 ke stažení zde

Informace k příměstskému táboru pro předškoláky a děti prvního stupně ZŠ, místo konání Boskovice, ke stažení zde

Provoz velkoobjemového kontejneru - letní období ke stažení zde

Informace ke sčítání ke stažení zde

Informace k očkování covid naleznete na internetových stránkách https://www.ockovani.jmk.cz.

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu činí na osobu 550,- Kč/rok, poplatek ze psa 120,- Kč/rok (1. pes), každý další 180,- Kč/rok. Splatnost poplatků do 31. 5. 2021.

Poplatky je možné uhradit převodem na bankovní účet obce č. 29623631/0100, variabilní symbol číslo domu, do poznámky uveďte TKO + počet osob, popř. pes

Kalendář svozu odpadů ke stažení zde

Leták - oblastní charita Blansko

Obecní úřad Sudice nabízí občanům vytěžené kůrovcové dřevo z obecního lesa za cenu 380,- Kč/m3. Dopravu si hradí a zajistí odběratelé sami. Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit na obecním úřadě v době úředních hodin.

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Sudice

Oficiální stránky obce
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Vytvořilo WebSupply
Tel.: +420 606 136 650
E-mail: sudice@sudice-bk.cz

Úřední hodiny
Středa: 18.00 - 20.00
Pátek: 18.00 - 20.00