Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

ROK 2014

Zveřejněno dne: 19.12.2014

Žádost o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO dne 5.11.2014

Zápis ze zasedání ZO dne 26.11.2014

ROK 2015

Zveřejněno dne: 7.1.2015

Žádost o poskynutí informace

Zápis ze zasedání ZO dne 10.12.2014

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 5

Smlouva č. 14225906 o poskytnutí podpiry ze SFŽP ČR + podpisy smlouvy

Zveřejněno dne: 25.2.2015

Žádost o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO dne 23.1.2015

Zápis ze zasedání ZO dne 24.9.2014

Smlouva o dílo s Ing. Mařákem

Zápis o provedení výběrového řízení - Obnova krajinných prvků

Zveřejněno dne: 15.5.2015

Žádost o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO dne 22.4.2015

Zveřejněno dne: 15.5.2015

Žádost o poskytnutí informace

Odpovědní formulář

Zveřejněno dne: 9.6.2015

Žádost o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO dne 6.5.2015

Smlouva o spolupráci se Správou a údržbou silnic JMK

Zveřejněno dne: 10.7.2015

Žádost o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO dne 12.6.2015

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Zveřejněno dne: 27. 7. 2015

Žádost o poskytnutí informace

Na Vaši žádost o informace ze dne 26.7.2015 zasíláme v příloze rozpočtové opatření č.3.
Obec Sudice s firmou Elektrowin nakonec projednávanou smlouvu nebude uzavírat, protože kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení firma dodává obcím s větším počtem obyvatel. Proto jsou přílohy k této smlouvě již bezpředmětné.
Do zpětného odběru elektrozařízení bude zapojeno SDH Sudice v rámci programu „Recyklujte s hasiči!“, realizovaném společností ELEKTROWIN a.s., jehož aktuální podmínky jsou zveřejněny na portále www.recyklujteshasici.cz

Zveřejněno dne: 7. 10. 2015

Žádost o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO ze dne 9. 9. 2015

Smlouva o zřízení věcného břemene

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 5

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zveřejněno dne: 27. 12. 2015

Žádost o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO ze dne 4. 12. 2015

Pravidla rozpočtového provizoria

Smlouva o příspěvku

Plán inventur na rok 2015

Návrh dohody soudního sporu

Rozpočtové opatření č. 6

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

ROK 2016

Zveřejněno dne: 20.1.2016

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti

Usnesení Okresního státního zastupitelství v Blansku

Zveřejněno dne: 10.2.2016

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti

Zápis ze zasedání ZO ze dne 13.1.2016

Smlouva o právu provést stavbu

Smlouva o projektové přípravě

Rozpočtové opatření č. 7

Zveřejněno dne: 12.2.2016

Žádost o poskytnutí informace

Sdělení k žádosti o informace

Zveřejněno dne: 2.3.2016

Žádost o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO ze dne 29.5.2013

Faktura

Znalecký posudek

Zveřejněno dne: 10.6.2016

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Inventura 1. část, inventura 2. částinventura 3. částinventura 4. částinventura 5. částinventura 6. část

Zápisy finančního výboru a Zápisy kontrolního výboru

Zápis ze zasedání ZO ze dne 23.3.2016návrh rozpočturozpočtový výhled

Zveřejněno dne: 29.7.2016

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO ze dne 22.6.2016

Závěrečný účet obce Sudice

Účetní závěrka - rozvahavýkaz zisku a ztrátypříloha

Žádost o koupi pozemku

Závěrečný účet Svazku obcí Boskovicko

Závěrečný účet SVAK

Rozpočtové opatření č. 1

Zveřejněno dne: 31.8.2016

Žádost o poskytnutí informace

123, 456

Zveřejněno dne: 21. 10. 2016

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.9.2016

Vydání ÚP formou OOP

Nabídka odkupu Avie

Rozpočtové opatření č.2

Zveřejněno dne: 21. 12. 2016

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ze zasedání ZO ze dne 23.11.2016

Přílohy - 1. část2. část

ROK 2017

Zveřejněno dne: 17. 2. 2017

Žádost o poskytnutí informace

Sdělení k žádosti

Zveřejněno dne: 15.3.2017 (odpověď odeslána 10.3.2017)

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Smlouva o dílo

Zveřejněno dne: 22.3.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zveřejněno dne: 24.3.2017

Žádost o poskytnutí informace

Sdělení k žádosti o informace

Zveřejněno dne: 24.3.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Smlouva

Zveřejněno dne: 24.3.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informace

Zveřejněno dne: 24. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informace

Zápis ZO ze dne 22.2.2017 + přílohy

Vyjádření k žádosti o informace

Zveřejněno dne: 5.4.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informace

Zveřejněno dne: 5. 4. 2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zveřejněno dne: 10.5.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zveřejněno dne: 9.6.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Příloha

Zveřejněno dne: 9. 6. 2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zápis ZO, přílohy

Zveřejněno dne: 23.6.2017

Žádost o poskytnutí informace

Zveřejněno dne: 14. 7. 2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zveřejněno dne: 14.7.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zveřejněno dne: 26.7.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zápis ze zasedání ZO ze dne 29.6.2017, Přílohy - Závěrečný účetÚčetní závěrkaKupní smlouvaŽádost MSSSOZVPronájem pozemkuZÚ DSO BoskovickoZÚ VAKSmlouva o přezkoumáníRO č. 2Příloha k zápisu

Zveřejněno dne: 28.7.2017

Žádost o poskytnutí informace

Zveřejněno dne: 23.8.2017

Žádost o poskytnutí informace

Zveřejněno dne: 13. 9. 2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zveřejněno dne: 6.10.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zveřejněno dne: 1.11.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zveřejněno dne: 10.11.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zápis ZO ze dne 27.9.2017Zakládací smlouvaStanovy DSOSmlouva o příspěvkuNávrh na vyřazení majetkuRozpočtové opatření č. 3 a č. 4Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2012Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2013Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016Doplněné hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016

Zveřejněno dne: 22.12.2017

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zápis ze ZOPřílohy 1přílohy 2přílohy 3

ROK 2018

Zveřejněno dne: 24.1.2018

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zápis ZO ze dne 20.12.2017Přílohy 1přílohy 2přílohy 3

Zveřejněno dne: 16.5.2018

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zápis ZO ze dne 11.4.2018rozpočtové opatření

Zveřejněno dne: 31.5.2018

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zápis ZO ze dne 20.12.2017Přílohy 1přílohy 2přílohy 3

Dokumenty k dotaci: zadávací dokumentaceprojektvýběrové řízenísmlouva o dílostanoviskaprohlášenífinanční platební kalendářfakturyvyúčtovánízápis o předání

Zveřejněno dne: 20.7.2018

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o informaci

Zápis ZO ze dne 20.6.2018smlouva

Zveřejněno dne: 15.8.2018

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Zveřejněno dne: 19.10.2018

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ZO ze dne 28.2.2018přílohy k zápisuzápis ZO ze dne 17.9.2018přílohy k zápisu

Zveřejněno dne: 28.11.2018

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ZO ze dne 31.10.2018

Přílohy k zápisu

Zveřejněno dne: 18.1.2019

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Zápis ZO ze dne 19.12.2018

Přílohy k zápisu

Zveřejněno dne: 22.4.2019

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ZO ze dne 13.3.2019

Přílohy 1přílohy 2přílohy 3zápis kontrolního výboru

Zveřejněno dne: 24.7.2019

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ZO ze dne 23.4.2019, přílohy

Přílohy 1přílohy 2

Zveřejněno dne: 26.7.2019

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ZOfaktury

Zveřejněno dne: 20.9.2019

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápisy

Zveřejněno dne: 23.10.2019

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ZOPříloha 1Příloha 2Stavební deníkStavební deník 2Stavební deník 3Dodatek č. 1Dodatek č. 1Dodatek č. 2Dodatek č.3Dodatek č. 4 

ROK 2020

Zveřejněno dne: 6.3.2020

Žádost o poskytnutí informace

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace

Zápis ZO

Sudice

Oficiální stránky obce
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
© Sudice - Všechna práva vyhrazena.
Tel.: +420 606 136 650
E-mail: sudice@sudice-bk.cz

Úřední hodiny
Středa: 18.00 - 20.00
Pátek: 18.00 - 20.00